Undersökning

För att upptäcka och förebygga tandsjukdomar görs undersökningar. Då går tandläkaren igenom hela munnen såsom tänder, mjukvävnad, käkleder, bett, tandköttsfickor och om det behövs tas även röntgenbilder. Vid undersökningen får du sedan reda på om du behöver gå till tandhygienist eller om du behöver komma tillbaka till tandläkaren för att till exempel laga ett hål. I sådana fall får du också ett kostnadsförslag och en behandlingsplan.

Fyllningar

Mindre och medelstora defekter på tänderna kan lagas med en fyllning. Vanligast är att vi gör lagningar i plast.  Vid en lagning avlägsnas all sjuk tandvävnad. Därefter återförsluts tanden och byggs upp till en fungerande tand igen. Vi bedövar alltid vid behov.

Kronor och broar

Om en tand är så pass skadad att en vanlig lagning inte bedöms hålla kan man istället göra en krona. All sjuk tandvävnad tas bort och sedan prepareras tanden med avsikt att spara så mycket frisk tandsubstans som möjligt. Kronan beställs från en tandtekniker och ser ut och fungerar precis som en vanlig tand.
Kronor och broar ser ut och fungerar som vanliga tänder. En krona omfattar en tand, en bro omfattar flera tänder. Bro kan även kallas för brygga. Om du behöver krona eller bro börjar tandläkaren alltid med en undersökning och röntgen.

Rotfyllningar

Om en tand är så pass skadad att skadan går hela vägen ned till pulpan, där nerver och blodkärl finns, behöver den rotfyllas. Rotkanalerna rensas ur och spolas med antibakteriell lösning och täpps sedan till. Behandlingen tar oftast ett till två besök. Sedan kan tanden byggas upp med antingen en lagning eller en krona.

Barntandvård

Barn upp till 22 års ålder har fri tandvård hos oss.
Det är alltid det individuella behovet som avgör hur ofta barnet behöver komma till oss, men vanligtvis räcker det med en gång varje år. Om barnet är listat hos oss, kallar vi när det är dags. Första besöket brukar ske någon gång under det året barnet fyller två år.

Vanliga tandproblem

Hos barn kan det uppstå problem i samband med byte från mjölktänder till permanenta tänder, kariesangrepp och hål, bettavvikelser samt olycksfall där tänderna fått slag eller gått av. Vid behov samarbetar vi med tandregleringsspecialister och barntandläkare.

Tandblekning

Med åren blir tänderna gulare och gulare. Som ung har man mindre av det lite gulare tandbenet, det så kallade dentinet, och mer emalj. När vi blir äldre tunnas emaljen ut vilket gör att tänderna ser gulare ut. Tänderna kan också missfärgas av till exempel rött vin, te och rökning. Dessa missfärgningar kan lätt putsas bort av våra tandhygienister.
Innan du bleker tänderna undersöks de av våra tandhygienister som bland annat bedömer om emaljen är tillräckligt tjock för att klara en blekning. Innan blekning kan utföras och för att få bästa resultat bör tandsten och missfärgningar tas bort och hål måste lagas. Tandblekningen sker sedan med ett gel som läggs i en skena individuellt utformad efter din över- och/eller underkäke. Sedan kan blekningen utföras hemma eller på kliniken.
Resultatet av blekningen beror på utgångsläget och behandlingen kan behöva upprepas för att ge bästa resultat, men en blekning som utförs på rätt sätt med säkra produkter räcker flera år utan att förstöra tandköttet. I samband med blekning kan du få irriterat tandkött eller ilningar i tänderna, i början. Den närmaste tiden efter blekningen bör du vara försiktig med livsmedel som kan färga tänderna så som vin, rödbetor och te.

Proteser

En protes kan ersätta några eller alla tänder i en käke. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov.
Det finns två olika sorters avtagbara proteser, delprotes och helprotes.

Delprotes

Delprotes är vanligast. Den fästs i kvarvarande tänder med mekaniska fästen.

Helprotes

Helprotes behövs om du har förlorat alla tänderna i en käke eller om återstående tänder inte håller att fästa i en delprotes. Helprotesen sitter kvar med hjälp av suget mellan protesen och gommen.

Bettskena

Vaknar du ofta med huvudvärk eller ömma käkar? Det kan bero på att du gnisslar, pressar eller biter ihop dina tänder. En bettskena kan hjälpa.
Att gnissla, pressa eller bita ihop tänderna är vanligt och beror ofta på stress. En bettskena kan lindra eller ta bort besvären. Det är en formgjuten plastskena i mjukplast eller hårdplast som du använder under natten för att skydda tänderna mot slitskador.

Akut tandvård

Vi erbjuder akut tandvård till våra patienter mån-fre.